Wednesday, September 21, 2005

Veilingstore.nl R.I.P. ?
Het is niet meer mogelijk om artikelen in te brengen bij Veilingstore.nl een Ebay drop-off dat vestigingen had in Rotterdam en Enschede. Telefonisch wordt verteld dat "de activiteiten in Rotterdam op een lage pitje staan."

Veilingstore Enschede is overgenomen door Cashconverters, tel. 053-432 4087.
Zij geven "ongeveer de helft" van de verkoopwaarde contant aan inbrengers van gebruikte spullen.
1. Stock it. 2. Price it right. 3. Show the value 4. Take the money. 5. Teach them

No comments: