Saturday, June 16, 2007

IKEA -> Verkoopsturing || VerKoopwinkel -> Inbrengsturing


De IKEA systeem is een productie georienteerd retail formule. Er worden jaar contracten met fabrieken afgesproken en winkels krijgen targets van de hoeveelheden artikelen die verkocht moeten worden. Door middel van verkoopprijs, plaatsing in de catalogus (bijvoorbeeld op de achterkaft), de verkoopplek in de winkel, etc. kan de klant gestuurd worden in haar koopgedrag. Dit heet bij IKEA "verkoopsturing".

Voor verKoopwinkel zal de toekomstig sukses worden bepaald door de mate waarin we effectief en efficient aan "inbrengsturing" kunnen doen. Zorgen dat klanten artikelen brengen die andere mensen willen kopen, terwijl ze onverkoopbaar spullen weggeven of weggooien.

Tot nu toe hebben we hier niets aan gedaan.

Auctioning4u doet het zo: "What sells on eBay"