Monday, October 01, 2007

Troc in NL : it's official


OUVERTURE DU 1ER MAGASIN AU PAYS BAS
C'est le 11 août dernier que TROC INTERNATIONAL Belgique a ouvert le 1er magasin au Pays Bas à Den Haag (La Haye) avec Jaap Rensen, un entrepreneur dynamique ayant développé plusieurs points de vente au Pays Bas dans le domaine de l'alimentaire et qui avait également créé un dépôt-vente indépendant . Il a décidé de rejoindre notre enseigne et l'adaptation de cette surface de vente de 950 m² aux couleurs et à la modélisation de TROC INTERNATIONAL a été réalisée dans une parfaite collaboration avec GDP Belgique.

geBabelfisht: OPENING VAN de EERSTE WINKEL IN NEDERLAND is het op 11 augustus laatstleden dat de INTERNATIONALE RUILHANDEL België de eerste winkel in Nederland aan Den Haag (Den Haag) met Jaap Rensen heeft geopend, die een dynamische ondernemer verschillende verkoopspunten in Nederland heeft ontwikkeld, op het gebied van voedsel en die eveneens een onafhankelijk deponeren-verkoop had gecreëerd. Hij heeft besloten om met ons uithangbord overeen te komen en de aanpassing van deze oppervlakte van verkoop van 950 m² aan de kleuren en de modellering van INTERNATIONALE RUILHANDEL werd in een perfecte samenwerking met GDP België verwezenlijkt.verKoopwinkel Amsterdam: Kijken op Internet, verKopen in de winkel