Tuesday, November 06, 2007

VerKoopwinkel afstudeeropdracht communicatie Vanja Nikolov


Vanja Nikolov, een verKoopster bij verKoopwinkel schrijft haar afstudeeropdracht bij de Hogeschool InHolland over communicatie bij verKoopwinkel.

Opdrachtomschrijving: "...Door de huidige communicatievormen moeten de winkelmedewerkers veel tijd stoppen in het uitleggen van ons concept. Dat leidt tot productiviteitsverlaging van andere bezigheden in de winkel... Dit zijn allemaal gemiste kansen voor de verKoopwinkel. Mijn opdracht is om onderzoek te doen naar de knelpunten van alle vormen van communicatie die de verKoopwinkel inzet."
DOELSTELLING: "Het door klanten verkeerd interpreteren of begrijpen van de communicatievormen, moet binnen een half jaar zijn gehalveerd. De tijd die winkelmedewerkers nu stoppen in het toelichten van ons concept, moet per week halveren in aantal besteedde uren."Oplossing:
"Effectieve communicatieboodschappen opstellen, die een relatie hebben met uw communicatieprobleem, uw doelgroep en uw positionering. Deze vormen de kern van uw communicatie strategie. Een uitgekiende instrumenten- en middelenmix samenstellen die eveneens is toegespitst op communicatieprobleem en doelgroep. "


6 PLANNING

"WAT WANNEER
Plan van aanpak van week 42
tot week 44
Opstellen kwantitatief onderzoek van week 44
tot week 47
Verrichten kwantitatief onderzoek van week 47
tot week 49
De gegevens uit het onderzoek analyseren en rapporteren
van week 49
tot week 51
Aanbevelingenrapport van week 51
tot week 3
Strategisch communicatieplan van week 13
tot week 6
Afronding in week 8"


Het leuke van stage lopen bij verKoopwinkel is dat je meteen je vindingen in de praktijk kan brengen. Er zijn geen lades waar rapporten in verdwijnen.

verKoopwinkel Amsterdam: Kijken op Internet, verKopen in de winkel