Tuesday, June 03, 2008

"Boeldag" not quite the same as yardsale cq. garagesale

More and more people in the US and Canada advertise their Garage Sales on Craigslist, you can also see the influence of seasons.


In the Netherlands people don't do garage sales aka yard sales. It's partly cultural, people don't move house as much and partly people have the idea it is against the law, so a lot of people wait until Queen's Day.

Or they (used) to do it in a more organized fashion.

Boeldag
Ook wel: Miening.
Openbare verkoping van roerend en/of onroerend goed; deze werd vroeger per kerkenspraak ter algemene kennis gebracht. Op de dag van de verkoping ging de pander het dorp door, blazend op een hoorn. Boel-dagen werden gewoonlijk in of bij een herberg gehouden. Ook wel vanuit een boerderij, van waaruit het tilber (meubilair, gereedschappen enz.) verkocht werd.
De verkoping vond gewoonlijk plaats in twee veilingen op de eerste dag. Later werd de `palmslag` gehouden. Palmslag komt van het gebruik, dat ter bevestiging van de koop de ene partij een slag met de rechterhand (palm) in die van een ander gaf. De veilingen hadden plaats door `bieden en hogen`, waarvoor bod- en strijkgelden werden uitgeloofd. Ook werd er publiekelijk nogal eens koren of gras op stam verkocht. Bij verkoop van onroerend goed moest de koper zorg dragen voor twee borgen, die garant stonden voor betaling van de koopsom.
De boeldagen werden vaak opgeluisterd met enkele vermakelijkheden om zoveel mogelijk volk te trekken. Een geliefde bezigheid was koekslaan of koekhakken. Met een scharnierend hakmes moest een op een houten blok gelegen reep koek en een tevoren overeengekomen aantal slagen in de lengte doorgeslagen worden. De `Kop van Jut` was op boeldagen ook zeer in trek.


verKoopwinkel Amsterdam: Kijken op Internet, verKopen in de winkel

No comments: