Friday, June 16, 2017

Intrinsieke waarde is vaak niet wat Warren Buffett bedoelt met "intrinsic value"

"Intrinsieke waarde" heeft verschillende definities 
Voorbeeld aan de hand van Grandvision
Bedrag in
Miljoenen Engels Nederlands
 € 1.706  estimated value geschatte waarde
intrinsic value intrinsieke waarde 
In dit geval 8 x EBITA (winst)
 € 799  book value boekwaarde 
equity intrinsieke waarde
Alle bezittingen minus alle schulden van een bedrijf.
 € 5.016  market value marktwaarde
Price intrinsieke waarde
Wat de gek, "Mr. Market", ervoor geeft
koers x aantal aandelen
Bron:
Bladzijden 88-89 HAL Trust Annual Report 2014
http://www.halholding.com/xmlpages/tan/files?p_file_id=378 Comments, questions or E-mails welcome: ajbrenninkmeijer@gmail.com

No comments: