Saturday, July 14, 2018

ValuePortfolio dashboard van laatst berekende Waarde en LIVE Prijs en Korting

BLAUW = Geschatte Intrinsieke Waarde 

ROOD = Netto Vermogenswaarde (Beurswaarde cq. Prijs )

Korting (Margin of Safety, Veiligheidsmarge) = verschil tussen Waarde en Prijs


Comments, questions or E-mails welcome: ajbrenninkmeijer@gmail.com

No comments: