Saturday, February 08, 2020

Morefield Group NV: voorheen Headfirst Source Group NV

Morefield Group NV ontplooit sinds eind 2018 geen operationele activiteiten meer. Omdat de
kosten die verband houden met de vennootschap en de beursnotering wel doorlopen, wordt een
klein verlies gemaakt.

Een zogenaamd "beurshuls" van Value8 en Peter Paul de Vries.


No comments: