Monday, January 15, 2007

Fysiek Wal-Mart "GMV" versus eBay GMV

Fysiek verkoop heeft de toekomst.


De geschatte 2006 eBay GMV (Gross Merchandise Value, dat de totale waarde van de verhandelde goederen op eBay vertegenwoordigt) is de linker kolom. Rechts de omzet van Wal-Mart in dezelfde periode.

Bij de fysieke Wal-Mart winkels zal de totale omzet $ 345 000 000 000,00 zijn voor 2006.
Een toename binnen een jaar van 40 miljard dollar! Dit terwijl de GMV van eBay nauwelijks toeneemt of daalt.


Bron:http://rksmythe.blogspot.com/2006/12/ebay-revenue-growth-vs-gmv-growth-two.html

De revenue stijging komt door de prijsverhogingen o.a. in eBay Stores.