Sunday, November 18, 2012

24 erg race this weekend 2 records

2x World Record Ergo-estafette voor Spieren voor Spieren met Hoopleden.
Wat te doen als je volstrekt niet weet of je iets kan? Niet nadenken en doen. En wel  320x.
Anne-Claire Franke bood  Facebook  Hoopleden  een  unieke kans om  deel  te nemen aan een 24- urige ergometermarathon. Deze vond plaats afgelopen vrijdag 18.00u tot zaterdag  18.00u, in het Franse instituut voor culturele zaken, Maison Descartes, en werd georganiseerd door de stichting Spieren voor Spieren. Uiteraard laten Hoopleden zich bij zo’n aanbod niet onbetaamd en meldden Anne- Claire Franke, Oscar Dinkelaar, Ansgar John Brenninkmeijer en ondergetekende zich aan bij Spieren voor Spieren.
Om optimaal gebruik te maken van spierkracht, en het conditionele werk buiten beschouwing te laten, werd er gekozen estafettesprintjes te trekken van 320 x 30 seconden waarbij heren een streeftijd van onder de 1.35 en dames onder 1.50 moesten aanhouden. Theoretisch is het dan niet mogelijk om te verzuren. Gesteund door deze wetenschap deden de deelnemers een gooi naar de wereldrecords ergo-estafette, gemengd, voor zowel kleine als grote teams. Een bont gezelschap want naast Anne-Claire, Oscáár, Ansgáár en Caroline bleken andere deelnemers bijvoorbeeld 3 x achter elkaar de marathon gelopen te hebben (126km!) in één nacht, of de nummer 31 snelste fietskoerier te zijn van de wereld.
Terwijl de Fransen gemoedelijk vinyl plaatjes draaiden, sigaretten rookten, wijn en bier dronken werden er crêpes, pasta, chocola, bananen en gedroogde abrikozen uitgedeeld aan de ergo-estafetters. Met fysiotherapeuten in de aanslag en aangemoedigd door de Top8+ en Hoopvol was de stemming optimaal.
Echter de anti-verzuringstheorie werd op gegeven moment achterhaald door het niet meer goed binden van zuurstof aan het bloed en het opnemen van suiker door de spiercellen. Maar hoewel velen van ons te moe waren om te eten, te moe om (cafeïne) te drinken-, te moe om te slapen, handen zowat behangrollen leken door alle tape, mocht dit de pret en de tijd niet drukken.
Teamleden wisselden elkaar af met een pauze systeem om te herstellen. M.u.v. Oscar en Ansgar die, dankzij de buitenaardse trainingen van de Top8+ , stug tussen de 1.25-1.30 wisten te blijven 24 uur lang non-stop en daarmee waarschijnlijk ook nog eens gemiddeld de snelste tijden hadden. Een absoluut bovenmenselijke prestatie die ongeloofwaardig werd toen er in het laatste uur teruggegaan werd naar 1.19!
Met 2 World Records  voor zowel  een klein gemengd ergo-estafette team ( 440 km) als voor het groot gemengd ergo- estafette team(393 km), overladen met loterijprijzen, croissants en meer voelbare spieren rijker dan ooit voor mogelijk gehouden, op zak, toog ieder huiswaarts. 24 uur om nooit meer te vergeten!
Carolien van de Wal


Comments, questions or E-mails welcome: ajbrenninkmeijer (a) gmail.com

1 comment:

Mickel said...

Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Complimenten en lof voor dit resultaat.