Wednesday, June 10, 2020

Lavide notes 2019 (June 2020)

Lavide has a market cap of roughly EUR 1m. the headquarters are in a hotel near the Belgian border. 

The stock price is higher than the book value and the company is losing money. Like other small Dutch listed companies it has problems finding an accountant.

"Strategie 
In 2019 was het beleid van de nieuwe CEO er op gericht op een zo kort mogelijke termijn als beursfonds leeg te zijn teneinde nieuwe activiteiten in Lavide te plaatsen. Zijn wens om als leegbeursfonds een RTO proces in te gaan om vervolgens een aantal van eigen ondernemingen in de hospitality in te brengen, kreeg met unanieme stemmen voor support bij de BAVA van 10 januari. De verkoop van de vroeger dochters in de Kindzorg werd tijdens de AVA van 20 juni bekrachtigd. Voor 2020 is de strategie er op gericht alsnog een controlerend accountant te vinden, waarna de assets kunnen worden ingebracht."

No comments: