Thursday, August 27, 2020

DefendDemocracy Dam the #Noodverordening. Dam Square Amsterdam Saturday, August 29th 1 pm - 3pm

#DefendDemocracy 
Dam the #Noodverordening and #Spoedwet
Dam Square Amsterdam Saturday, August 29th 1 pm - 3pm 
Email from the Mayor below:


<>


Betreft:  Ontvangstbevestiging
Correspondentienummer: 2020-2201125
 
 

Geachte organisator,

De kennisgeving van uw demonstratie of manifestatie op 29-8-2020 van 13:00 uur tot 15:00 uur is ontvangen. Voor uw demonstratie of manifestatie volstaat deze kennisgeving; u hebt geen vergunning nodig. Wel dient u voor elke afzonderlijke demonstratie een nieuwe kennisgeving te doen.

Verantwoordelijkheden
Amsterdam staat voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van betoging. Dat betekent dat Amsterdam ook uw recht om te demonstreren waar nodig zal beschermen. Deze grondrechten gaan wel samen met verantwoordelijkheden. In eerste instantie bent u als organisator zelf verantwoordelijk voor een vreedzaam en ordelijk verloop van de demonstratie. Daarnaast mogen evenementen of demonstraties van anderen niet worden verstoord, dient u het te accepteren als mensen het niet eens met u zijn en dient u met respect om te gaan met de publieke ruimte en dat geldt in het bijzonder voor monumenten. Tenslotte is het van belang dat u altijd aangifte doet als u getuige bent van een strafbaar feit, zoals discriminatie.

Coronavirus
In het kader van de bestrijding van het coronavirus dient iedereen in Nederland 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Aanvullend biedt de Wet openbare manifestaties mij een wettelijke grondslag om in het belang van de gezondheid voorschriften te verbinden aan uw demonstratie. Vanwege het gezondheidsbelang schrijf ik voor dat u er zorg voor dient te dragen dat deelnemers aan uw demonstratie gedurende de hele demonstratie 1,5 meter afstand tot elkaar houden, en dat anderen zich niet in uw demonstratie begeven.

Locatie niet gereserveerd
Deze ontvangstbevestiging betekent niet dat de door u gewenste locatie voor u is gereserveerd. Mogelijk valt uw demonstratie samen met andere demonstraties of activiteiten in de stad. Bovendien kan het zijn dat voor een deel van uw activiteiten of (eventuele) objecten specifieke vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Wij gaan er vanuit dat u hier rekening mee houdt.

Contact over locatie of route
Als uw kennisgeving daarvoor aanleiding geeft, neemt de gemeente of de politie contact met u op, bijvoorbeeld over de locatie of route van de demonstratie. In uitzonderlijke gevallen kan ik vooraf voorschriften stellen. Gedurende de demonstratie kan ik aanwijzingen geven of deze in het uiterste geval beëindigen of verbieden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, contactgegevens en voor het eventueel aanvragen van een objectvergunning op onze website.


Femke Halsema
Burgemeester van Amsterdam

Hieronder staat de samenvatting van het door u ingevulde formulier.

Contactpersoon
AanhefMeneer
VoornamenAnsgar
TussenvoegselJohn
AchternaamBrenninkmeijer
Geboortedatum27-2-1970
E-mailajbrenninkmeijer@gmail.com
TelefoonO6-29547689
Wordt deze demonstratie of manifestatie georganiseerd door een organisatie?Nee
Adres contactpersoon
Straat, huisnummer en huisnummertoevoegingXXXXXXXXXXX
Postcode en plaatsXXXX Amsterdam
Is Ansgar Brenninkmeijer aanspreekpunt voor de politie?Ja
Datum, tijd en locatie
Datum van de demonstratie of manifestatie:29-8-2020
Uur13:00
Datum van beëindiging:29-8-2020
Uur15:00
Volgt de demonstratie of manifestatie een route?Nee
Locatie
Straat en nummer:Dam 27
Toelichting:We staan aan de kant van het paleis.
Van en naar locatie
Hoe komen de deelnemers naar de locatie?
Lopend of op de fiets
Hoe gaan de deelnemers weg van de locatie?
Lopend of op de fiets
Demonstratie / betoging
Doel van de demonstratie of manifestatie:Tijdelijk opheffing van de noodverordeningen en voorkomen van de spoedwet.
Wat is het programma van de demonstratie of manifestatie?Luisteren naar elkaar.
Sociale media
Is deze manifestatie aangekondigd op sociale media?Ja
Welke sociale media?Facebook
Twitter
LinkedIn
Eigen website
Wat is de link van de social media pagina waar de demonstratie wordt gedeeld?https://sinaas.blogspot.com/2020/08/defenddemocracy-dam-noodverordening-dam.html
Is de organisatie bekend met het organiseren van demonstraties of manifestaties?Ja
Verwacht aantal deelnemers:42
Leeftijdscategorie deelnemers:19 - 35
36 - 65
Toespraken
Worden er toespraken gehouden?Nee
Objecten
Worden er spandoeken meegevoerd?Ja
Worden er objecten geplaatst?Nee
Maatregelen
Welke maatregelen neemt u om de demonstratie of manifestatie ordelijk te laten verlopen?Rustig naar elkaar luisteren. Gedrag van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en zijn gasten op zijn bruiloft afgelopen weekend nemen we als goede voorbeeld.
Is er een ordedienst?Ja
Ordedienst
Uit hoeveel personen bestaat de ordedienst?1
Is Ansgar Brenninkmeijer aanspreekpunt van de ordedienst?Ja

No comments: