Wednesday, May 06, 2020

Vrijdagmiddag "Happening voor Hoppe !

Betreft:  Ontvangstbevestiging
Correspondentienummer: 2020-2097836
 

Geachte organisator,

De kennisgeving van uw demonstratie of manifestatie op 8-5-2020 van 17:30 uur tot 19:00 uur is ontvangen. Voor uw demonstratie of manifestatie volstaat deze kennisgeving; u hebt geen vergunning nodig. Wel dient u voor elke afzonderlijke demonstratie een nieuwe kennisgeving te doen.

Verantwoordelijkheden
Amsterdam staat voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van betoging. Dat betekent dat Amsterdam ook uw recht om te demonstreren waar nodig zal beschermen. Deze grondrechten gaan wel samen met verantwoordelijkheden. In eerste instantie bent u als organisator zelf verantwoordelijk voor een vreedzaam en ordelijk verloop van de demonstratie. Daarnaast mogen evenementen of demonstraties van anderen niet worden verstoord, dient u het te accepteren als mensen het niet eens met u zijn en dient u met respect om te gaan met de publieke ruimte en dat geldt in het bijzonder voor monumenten. Tenslotte is het van belang dat u altijd aangifte doet als u getuige bent van een strafbaar feit, zoals discriminatie.

Locatie niet gereserveerd
Deze ontvangstbevestiging betekent niet dat de door u gewenste locatie voor u is gereserveerd. Mogelijk valt uw demonstratie samen met andere demonstraties of activiteiten in de stad. Bovendien kan het zijn dat voor een deel van uw activiteiten of (eventuele) objecten specifieke vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Wij gaan er vanuit dat u hier rekening mee houdt.

Contact over locatie of route
Als uw kennisgeving daarvoor aanleiding geeft, neemt de gemeente of de politie contact met u op, bijvoorbeeld over de locatie of route van de demonstratie. In uitzonderlijke gevallen kan ik vooraf voorschriften stellen. Gedurende de demonstratie kan ik aanwijzingen geven of deze in het uiterste geval beëindigen of verbieden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, contactgegevens en voor het eventueel aanvragen van een objectvergunning op onze website.


Femke Halsema
Burgemeester van Amsterdam

Hieronder staat de samenvatting van het door u ingevulde formulier.

Contactpersoon
AanhefMevrouw
VoornamenAnsgar
AchternaamBrenninkmeijer
Geboortedatum27-2-1970
E-mailajbrenninkmeijer@gmail.com
Telefoon06-29547689
Wordt deze demonstratie of manifestatie georganiseerd door een organisatie?Nee
Contactpersoon

Is Ansgar Brenninkmeijer aanspreekpunt voor de politie?Ja
Datum, tijd en locatie
Datum van de demonstratie of manifestatie:8-5-2020
Uur17:30
Datum van beëindiging:8-5-2020
Uur19:00
Volgt de demonstratie of manifestatie een route?Nee
Locatie
Straat en nummer:Spui 18
Toelichting:Provo herdenking. Fear the memesphere!
Van en naar locatie
Hoe komen de deelnemers naar de locatie?
Lopend met inachtneming van anderhalve meter regel..
Hoe gaan de deelnemers weg van de locatie?
Lopemd met 1,5 tussenruimte
Demonstratie / betoging
Doel van de demonstratie of manifestatie:Genieten van samen social distancen op de vrijdagmiddag
Wat is het programma van de demonstratie of manifestatie?We lopen rondjes om Het Lieverdje terwijl we "I don't fear the memesphere!" zingen.
Sociale media
Is deze manifestatie aangekondigd op sociale media?Ja
Welke sociale media?Facebook
Twitter
LinkedIn
Eigen website
Wat is de link van de social media pagina waar de demonstratie wordt gedeeld?Sinaas.blogspot.com
Is de organisatie bekend met het organiseren van demonstraties of manifestaties?Ja
Verwacht aantal deelnemers:17
Leeftijdscategorie deelnemers:0 - 18
19 - 35
36 - 65
Toespraken
Worden er toespraken gehouden?Nee
Objecten
Worden er spandoeken meegevoerd?Nee
Worden er objecten geplaatst?Nee
Maatregelen
Welke maatregelen neemt u om de demonstratie of manifestatie ordelijk te laten verlopen?We gaan touwen meenemen met een knoop erin elke 2 meter dan 1 persoon vasthoud om zo veilige ruimte te waarborgen.
Is er een ordedienst?Ja
Ordedienst
Uit hoeveel personen bestaat de ordedienst?3
Is Ansgar Brenninkmeijer aanspreekpunt van de ordedienst?Ja

No comments: